Bugs

The following helps us so please provide it if you can:
- Dreamler build number.
- Bug description.
- Steps how to recreate the bug.
- Screenshot of result (optional).

 1. Kan inte skrive "é" i Dreamler Linux (kör ubuntu)

  I textfälten där jag skall lägga in brödtext kan jag inte skriva "é".

  1 vote
  Vote
  Sign in Sign in with: Dreamler
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Other  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  planned  ·  Thomas Wingate responded

  Yepp, känt problem – vi fuskar ganska mycket med tecken-uppsättning och font-rendering.
  Lösning är på gång.

 • Don't see your idea?

Bugs

Categories

Feedback and Knowledge Base