Feature requests and ideas

 1. Great example of a modeling tool.

  Anders Haraldsson anders@combined.se +46 70 790 77 37 at Combined thinks Mindnode https://mindnode.com/ is a good example for a modeling tool. Maybe steal some stuff from them when re-designing the modeling tool.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  0 comments  ·  Mac  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Hover över en byggsten och se dess text/innehåll

  För läsbarheten av en projektkarta och dess innehål skulle det vara bra om man för musen över en byggstens innehåll. I många fall är texten i en byggsten så lång att man måste klicka upp LOD 0 för att läsa allt.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  0 comments  ·  Mac  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Edit läge direkt

  När jag dubbelklickar på en Pusselbit för att definiera den vill jag gärna komma direkt i editläge, dvs direkt kunna skriva in namn på Personresurs

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  1 comment  ·  Mac  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Begränsa möjlighet till att kommentera/chatta

  Begränsa möjlighet till att kommentera/chatta bara i aktiviteter, grupper men inte i resursnoder. Kommunikationen blir så utspridd

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Aligned puzzle pieces...

  Hi! I really love when my game board looks structured and beautiful. What do you think about auto-alignment?

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feature requests and ideas

Categories

Feedback and Knowledge Base