I suggest you ...

Hover över en byggsten och se dess text/innehåll

För läsbarheten av en projektkarta och dess innehål skulle det vara bra om man för musen över en byggstens innehåll. I många fall är texten i en byggsten så lång att man måste klicka upp LOD 0 för att läsa allt.

5 votes
Vote
Sign in
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminMathias Gullbrandson (CEO & Co-founder, Dreamler) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
planned  ·  Thomas Wingate responded  · 

Påtänkt och genomarbetad sedan tidigare. All form av mouse-over Funkar dåligt som interaktion på touch (platta/smartboard/etc) så vi har tittat lite på andra sätt som man kan förbättra läsbarhet.

De skulle kunna fungera att klicka en gång kort på en nod för att zooma/lyfta eller poppa upp en textbubbla men den kan också ev bli jättejobbigt. Tål att testas dock.

En annan variant är att vi delar på desktop- och touch-utveckling men det är inte något jag vill göra idag eftersom vi inte har resurser till det.

0 comments

Sign in
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base