I suggest you ...

Hover över en byggsten och se dess text/innehåll

För läsbarheten av en projektkarta och dess innehål skulle det vara bra om man för musen över en byggstens innehåll. I många fall är texten i en byggsten så lång att man måste klicka upp LOD 0 för att läsa allt.

5 votes
Vote
Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminMathias Gullbrandson (CVO & Co-founder, Dreamler) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base