I suggest you ...

Begränsa möjlighet till att kommentera/chatta

Begränsa möjlighet till att kommentera/chatta bara i aktiviteter, grupper men inte i resursnoder. Kommunikationen blir så utspridd

1 vote
Vote
Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminMathias Gullbrandson (CVO & Co-founder, Dreamler) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminMathias Gullbrandson (CVO & Co-founder, Dreamler) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Intressant och bra om man kan känna att kommunikationen kan hållas samman. När du skriver att man måste kunna chatta om en request eller resurs så får jag bild av att det är två sidor av ett mynt. 1) Request beskriver ett behov och man kan chatta om detta behovet för att få koll på om en viss resurs passar detta behov eller om det specifika behovet i sig. 2) Resursen i sig måste man kunna chatta om som har att göra med det persistenta objekt, och som bör följa med objektet oavsett projekt. Inte sant?

Feedback and Knowledge Base