I suggest you ...

Edit läge direkt

När jag dubbelklickar på en Pusselbit för att definiera den vill jag gärna komma direkt i editläge, dvs direkt kunna skriva in namn på Personresurs

3 votes
Vote
Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminMathias Gullbrandson (CVO & Co-founder, Dreamler) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base