I suggest you ...

Förändra inzoomningsläget

När man dubbelklickar på en aktivitet kommer man så nära att alla fält inte får plats på helskärm (tex taggar). Ett zoomläge där allt får plats vore perfekt.

2 votes
Vote
Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Thomas Sandén shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in Sign in with Dreamler
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminThomas Wingate (CTO & Founder, Dreamler) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Tjena Thomas!
    Zoomlägena är onekligen lite knasiga i vissa kombinationer av storlek på fönster och upplösning på skärm, vilket resulterar i effekten du upplever. Vi är medvetna om det och kommer förbättra detta i kommande release i Januari.

Feedback and Knowledge Base