Feature requests and ideas

I suggest you ...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. Great example of a modeling tool.

  Anders Haraldsson anders@combined.se +46 70 790 77 37 at Combined thinks Mindnode https://mindnode.com/ is a good example for a modeling tool. Maybe steal some stuff from them when re-designing the modeling tool.

  1 vote
  Vote
  Sign in Sign in with Dreamler
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  0 comments  ·  Mac  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Hover över en byggsten och se dess text/innehåll

  För läsbarheten av en projektkarta och dess innehål skulle det vara bra om man för musen över en byggstens innehåll. I många fall är texten i en byggsten så lång att man måste klicka upp LOD 0 för att läsa allt.

  5 votes
  Vote
  Sign in Sign in with Dreamler
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  0 comments  ·  Mac  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Begränsa möjlighet till att kommentera/chatta

  Begränsa möjlighet till att kommentera/chatta bara i aktiviteter, grupper men inte i resursnoder. Kommunikationen blir så utspridd

  1 vote
  Vote
  Sign in Sign in with Dreamler
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Edit läge direkt

  När jag dubbelklickar på en Pusselbit för att definiera den vill jag gärna komma direkt i editläge, dvs direkt kunna skriva in namn på Personresurs

  3 votes
  Vote
  Sign in Sign in with Dreamler
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  1 comment  ·  Mac  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Aligned puzzle pieces...

  Hi! I really love when my game board looks structured and beautiful. What do you think about auto-alignment?

  6 votes
  Vote
  Sign in Sign in with Dreamler
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feature requests and ideas

Feedback and Knowledge Base